top of page

Daňová evidence

- Vedení daňové evidence včetně knihy pohledávek a závazků
- Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
- Vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty
- Zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely
- Průběžné informování klienta o výši hospodářského výsledku a daňového základu
- Kontrola nebo rekonstrukce vámi vedené evidence
- Poskytování poradenství
- Provádění daňové optimalizace
- Zpracování účetní závěrky
- Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
- Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
- Zpracování přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí
- Zpracování statistických výkazů
- Zastupování na úřadech
- Elektronické podávání přiznání, výkazů a hlášení
bottom of page